Get Adobe Flash player

o nas

„Nauczyciel to ktoś,
kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego
indywidualnych talentów oraz mocnych stron.”
Barbara Cage


KADRA:

Kadrę naszego przedszkola, tworzy zespół kreatywnych i zaangażowanych w pracę z dziećmi oligofrenopedagogów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych i warsztatach.

Zespół współtworzą również:

- neurologopedzi

- psychologowie

- fizjoterapeuta

- specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

- specjaliści AAC

- surdopedagog

- tyflopedagog

Nauczyciele i specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby każdego dziecka. Pozwala to na  indywidualny i wszechstronny rozwój dzieci, wymagających specjalistycznej organizacji nauki.

GRUPA „SOWY”


GRUPA „WIEWIÓRKI”


GRUPA „JEŻYKI”