Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Rekrutacja!

Rekrutacja dzieci do Naszego Przedszkola będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice mają czas od dnia 12.03.2018r. do dnia 23.03.2018r.

Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl.
Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko, do naszego przedszkola, proszeni są  o wcześniejszy kontakt telefoniczny z placówką.


Sobota dla Rodziców!

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi, na kolejne spotkanie z cyklu „Czas dla rodziców”,

które odbędzie się 17 lutego 2018r (sobota).  Początek spotkania, tradycyjnie, od godziny 9.00.

Tematem przewodnim będzie „Wydrapywanka”.

Zapraszamy!

Zebranie z Rodzicami!

Dnia 20 lutego 2018r (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z Rodzicami wszystkich grup. Po spotkaniu z Dyrektorem Przedszkola odbędą się zebrania w grupach.

Serdecznie zapraszamy!

Drodzy Rodzice i Dziadkowie!

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Naszym Przedszkolu, odbędzie się 25 stycznia 2018 r (czwartek), o godz 13.00.

Serdecznie zapraszamy w imieniu dzieci:)

Dowozy dzieci!

Wydział Rozwoju Społecznego informuje, że wnioski o przyznanie dowozu mikrobusami dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych lub ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy składać od dnia 3 kwietnia 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017r. w przedszkolu, szkole lub ośrodku, do którego uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Wnioski, spełniające kryteria określone w ustawie  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zostaną rozpatrzone w maju 2017r. przez Komisję powołaną przy Wydziale Rozwoju Społecznego.

Formularz wniosku można pobrać jak poniżej:

  • w sekretariatach przedszkoli, szkół i ośrodków – w formie druku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną