Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Rekrutacja!

Rekrutacja dzieci do Naszego Przedszkola będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny.

Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl.
Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko, do naszego przedszkola, proszeni są  o wcześniejszy kontakt telefoniczny z placówką.


Dowozy dzieci!

Wydział Rozwoju Społecznego informuje, że wnioski o przyznanie dowozu mikrobusami dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych lub ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego należy składać  w przedszkolu, szkole lub ośrodku, do którego uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Wnioski, spełniające kryteria określone w ustawie  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zostaną rozpatrzone  przez Komisję powołaną przy Wydziale Rozwoju Społecznego.

Formularz wniosku można pobrać jak poniżej:

  • w sekretariatach przedszkoli, szkół i ośrodków – w formie druku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną